מערכות כריזה:
מערכות כריזה הן מערכות הגברה שתפקידה להכריז על דברים מסוימים באמצעות הצבת רמקולים במקומות שונים. 
כל מבנה המכיל הרבה אנשים זקוק למערכת כריזה בעלת עוצמת קול גבוהה במצבי חירום לשם פינוי האנשים מהמבנה הנתון בסכנה.
כמו במערכות בטיחות רבות גם מערכות לגילוי אש מחולקות לשלושה רבדים, הפיקוד, הגילוי ותגובת המערכת. מערכת הכריזה נכללת ברובד השלישי והיא אחת מסוגי התגובה של המערכת. תקנות הבטיחות קובעות כי ציוד לגילוי וכיבוי אש חייב לכלול מערכת כריזה בהתאם לתקנות הרשות לכיבוי האש.
בניית אתרים 2all